Erdgeschoss:

1) Damen-WC, 2) Herren-WC, 3) Korridor, 4) Vorraum, 5) Küche, 6) Vorratsraum, 7) Stübli, 8) Essraum, 9) warmes Ofebänkli

Den Nummern entsprechend finden sich Bilder unter "Fotos"

 

Obergeschoss:

1) Selun (4-Bett), 2 Frümsel (8-Bett), 3 Brisi (8-Bett), 4 Lugge (8-Bett), 5 Gulmen (4-Bett), 6 Leist (6-Bett), 7 Chrüz (8-Bett), 8 Korridor

Plan Obergeschoss